(+45) 51 90 84 80 kontakt@tinastrid.dk

Enneagrammet

Enneagrammet bruger jeg i min coaching fordi det for mig giver så god mening, når jeg er i relationelle sammenhænge. Det giver et indblik i de sider vi indeholder efter vores personlighedstype, hvordan vi opleves og hvad vi er styret af.

Lidt om Enneagrammet

Der findes 9 personlighedstyper, som alle påvirkes af forskellige komplicerede forhold og udviklingsstadier. Man siger man bevæger sig i 9 udviklingsniveauer, hvor niveau 1, er der hvor dit ego forsvinder og hvor vaner og dit indre selvbillede forsvinder og du er fri. Det er de færreste der når dette stadie i livet.

Men vi kan alle bevæge os op i niveauer og blive et bedre selv og blive tricket mindre af vores omgivelser. Det laveste niveau er 8-9, hvor du er har vrangforestillinger og oplever afhængighed. Din værste frygt er blevet din virkelighed. Man kan tage flere gratis test på nettet, men hvis man ønsker at få en detaljeret Enneagram test kan denne anbefales: www.enneagraminstitute.com

Hver type har en vinge som er enten den højre eller venstre, det er bedst beskrevet ved ovenstående figur.

Type 8-9-1 er kropstyper som har nemt ved at mærke sig selv og som grundbehov har brug for selvbestemmelse og uafhængighed men som instinktivt kan komme til at vise vrede, hvis dette ikke gør sig gældende.

Type 2-3-4 er hjertetyper som mærker hvad deres hjerter og følelser fortæller. Som grundbehov har de brug for anerkendelse og opmærksomhed men kan dermed også ofte have en tendens til at mærke følelser af skam og skyld.

Type 5-6-7 er hovedtyper som er tænkende og reflekterende og kan have svært ved at mærke sig selv. Deres grundbehov er, at være eller føle grundlæggende sikkerhed. De kan have svært ved at være i følelser af smerte, frygt og anger.

Hvis man kort fortalt og selvfølgelig meget forenklet, skal gennemgå hver af personlighedstyperne, så har de hver især følgende kendetegn.

Type 1 er perfektionisten eller idealisten, som ser sig selv som et godt menneske med høj moral og etik. Hvis man har en personlighedstype 1 har man brug for at gøre tingene ordentligt og oplever ofte at andre ikke helt følger deres standard. Man er rationel, principfast er perfektionistisk og ønsker selv-kontrol. En type 1 med 9’er vinge kaldes ofte idealisten og en type 1 med 2’er vinge kaldes advokaten.

Type 2 er hjælperen og rådgiveren, som opfatter sig selv som omsorgsfuld og ansvarlig og ønsker at føle sig forbundet med andre. De har brug for at mærke, at andre har brug for dem. De er generøse empatiske og selvopofrende og kan godt være lidt en pleaser. Hvis de ikke er i balance kan de godt komme til at give for meget og have en forventning af at få noget igen. De tager ofte opgaver til dem som ikke ligger på deres bord, fordi de oprigtig gerne vil hjælpe. En type 2 med en 1’er vinge kaldes ofte tjeneren og en type 2 med en 3’er vinge for værten eller værtinden.

Type 3 er udretteren, de er iderige og målrettede og har brug for andres anerkendelse. De er succes-orienterede ofte tilpassende, meget imagebevidste, attraktive, konkurrerende og ofte arbejdsnarkomaner. De kan være afhængige af at føle sig værdifulde og skabe mening. Autencitet er vigtig for dem. Type 3 med en 2’er vinge kaldes charmøren og en type 3 med en 4’er vinge den professionelle.

 

Type 4 kaldes for romantikeren og individualisten. De ser sig selv som unikke, kreative og er ofte sensitive. De har brug for at mærke deres følelser og kan se deres særegne identitet. Autencitet er vigtig for dem. En type 4 har let til tårer og kan føle sig disconnected fra deres følelser. De er ekspressive, dramatiske og meget selv-bevidste. Har ofte temperament og har en meget rig indre verden. En type 4 med 3’er vinge kaldes aristokraten og type 4 med 5’er vinge bohemen.

Type 5 kaldes iagttageren, de opfatter sig selv som kloge og vidende, de er nysgerrige og søger viden. De er ofte meget nørdede i deres søgen efter viden og for at forstå sammenhænge. De oplever ofte at de tænker hurtigere end andre. De er intense og er ofte oppe i hovedet. De er ofte nytænkende og innovative. De har en tendens til at isolere sig lidt og kan opleves som lidt tilbagetrukne og reflekterende. Det er vigtigt for dem at de fremstår kompetente og dygtige. En type 5 med 4’er vinge kaldes den visionære og type 5 med 6’er vinge som problemløseren.

Type 6 kaldes skeptikeren eller loyalisten. De er meget loyale og fornuftige og er meget grundige og detaljerede inden de går ind i et projekt. De er engagerede, ansvarsfulde og hårdtarbejdende og de har sans for kvalitet. De kan være lidt frygt styrede og kan ofte forudsige problemer. De kan være oprørske og lidt defensive. De kan af andre opfattes som om de har svært ved at træffe en beslutning. Kan ofte mangle selvtillid og være lidt mistroiske. Men er samtidig modige og støttende for andre. Type 6 med 5’er vinge kaldes forsvareren og type 6 med 7’er vinge for kammeraten.

 

Type 7 kaldes eventyren og opleves som energi smittende, eventyrlystne og har brug for frihed og ikke at være for fastlåste.  De er begærlige på livet og søger mest muligt ud af livet og at det skal være sjovt. De søger oplevelser og kan have svært ved at være i nuet og finder det svært at stagnere. De er altid på vej til det næste spændende projekt. De er ofte udadvendte, optimistiske, legende og har mange talenter. Kan blive udisciplinerede, opfattes nogle gange udmattende og er hele tiden videre. Men de er oftest glædesfyldte og taknemmelige. De har svært ved at være i smerte og forsvinder ofte ud i oplevelser for ikke at mærke deres følelser. En type 7 med 6’er vinge kaldes entertaineren og en type 7 med 8’er vinge realisten.

Type 8 er frontkæmperen eller udfordreren.  De ses ofte som ledere i både arbejds henseende og privat , men er samtidig meget beskyttende. De er ofte meget dominerende og opleves kraftfulde, selvsikre og viljestærke. Kan virke konfronterende og kan have problemer med kontrol/dominans. De kan have problemer med at vise deres sårbarhed, da de ønsker at have kontrol over eget liv og skæbne. De bruger ofte deres styrke til at styrke andre og kan være helt helte-agtige og meget inspirerende. Type 8 med 7’er vinge kaldes Maverick/helten og type 8 med 9’er vinge for bjørnen/beskytteren.

Type 9 er fredselskeren, der ser sig selv som fredelige, milde og stædige. De søger indre fred og er ofte easy-going de kan samle og heale konflikter og ønsker at minimere problemer. De kan virke lidt selvudslettende, men meget beroligende, er selvtilfredse, stabile, ofte kreative, støttende over for andre og vil meget gerne høre andres mening inden de beslutter sig. De søger indre balance og fred. Type 9 med en 8’er vinge kaldes dommeren og type 9 med 1’er vinge for drømmeren.

Instinkter

Hver af de ni typer i Enneagrammet er præget af tre instinkter – tre grundlæggende måder at reagere og handle på. De 3 instinkter hedder på engelsk Self-preservation-, social- og sexual instinct, eller oversat; Selvopholdelsesinstinktet, det seksuelle instinkt og det sociale instinkt.

Hver type har et primært instinkt, et sekundært instinkt og et instinkt, de ofte er blinde på. Det kan være svært se dit blinde instinkt, da det oftest er tydeligst i krisesituationer, fordi det er den adfærd vi oftest slet ikke forstår os på, som ligger fjernt fra os selv. Instinkterne påvirker din personlighedstype og kan være meget nemme at genkende end selve typen, da det er dem vi møder verden med.

Self-preservation

Hvis man har self-preservation som sit primære instinkt, så et det der er vigtigst for en at sørge for at få rigelig søvn, spise ordentligt, at holde sig ren og sund. Ligeledes er det vigtig at boligen er velfungerende og der er styr på økonomien. Man holder som oftest en vis distance til andre, og er mere i sig selv. På dansegulvet danser man med sig selv og søger ikke nødvendigvis øjenkontakt.

Sexual

Hvis man har sexual som sit primære instinkt, så er man typisk meget opmærksom på at tiltrække andres energi og fremvise sig selv. Man kan være meget konkurrence orienteret og meget passioneret.

Ofte bliver man så engageret i en opgave eller en samtale,at man glemmer sig selv og måske endda at spise, sove osv. Det skal ikke ses som et seksuelt udtryk, men har man sexual som sit primære instinkt, så har man typisk brug for fysisk kontakt og føle sig forbundet med andre. Hvis man er sexual, så vil man gerne have tæt øjenkontakt og tæt fysisk kontakt på dansegulvet. Man sender og transmitterer sin energi til en person.

Social

Har man social som sit primære instinkt, er man meget opmærksom på sine omgivelser og har fokus på at alle har det godt. Man ønsker at yde et bidrag og tage sig af dem man holder af. Man har en mere favnende og inkluderende energi og er bevidst om, at vi alle er forbundne. Ofte er man god til at spille andre gode og har behov for at høre til. På dansegulvet danser man helst med alle og invitere alle ind i sin cirkel.

Mindfulness

Jeg tager udgangspunkt i mindfulness principper i min coaching, da det er et eminent redskab til at mærke sig selv, finde ro og være i nuet. Jeg benytter selv mindfulness i min tilgang til livet, i alt hvad jeg gør. Jeg laver vejrtrækningsøvelser, yoga, mediterer og benytter taknemligheds praksisser dagligt. Jeg er opmærksom på at fylde mit hverdags hjul eller mit energi-barometer op dagligt, så der er balance i mit liv. Det kan jeg også lære dig, da det er forholdsvist enkle metoder og de handler ikke om at sidde og meditere i hele og halve timer for at være mindfull.

Andre metoder jeg benytter i min coaching

Jeg har utallige redskaber og øvelser der kan hjælpe dig med, at arbejde med at opbygge dit selvværd, i løbet af et coaching forløb. Jeg har selv gennemgået det forløb under min uddannelse som Life Mastery Master, da dette er fundamentet for at jeg kan coache andre. Jeg ønsker at give dig nogle af de øvelser, der kan hjælpe dig til, at blive mere glad for dig selv, med alt det du indeholder. Jeg giver dig redskaber og værktøjer, der kan vende dit selvbillede og ændre din historie, så du kan se, at du er holdt og er en masse værd, som menneske.