(+45) 51 90 84 80 kontakt@tinastrid.dk

Jeg ved dette er symbolskeInden indkaldelsen skulle vi lave en øvelse hvor vi begraver vores våben i overført betydning. Vi skulle kaste 3 grene der symboliserede noget vi ikke ville medbringe til indkaldelsen og slippe fra os og gerne med lyd. Jeg fandt 3 store grene, som jeg intuitivt følte skulle kastes væk, gik ud i skoven og mærkede de 3 følelser jeg ville af med. Vrede og frustration (ikke umiddelbart dagens), men en følelse jeg ofte oplever ved manglende grænsesætning. Jeg kastede grenen langt væk med en kraftig lyd. Den næste gren jeg kastede med stor lyd og kraft var en følelse af uro, jeg havde ikke sovet så godt. Kunne mærke at jeg om natten 

Til start havde vi fredag en 3 timers introduktion til Nordisk Sharmanisme. Blev introduceret til det Nordiske Årshjul, de forskellige cykler vi lever i og skal ære, da de er en del af livet og at vi skal respektere naturen og se alt som besjælet. Vi skal tilbage til naturen, bruge moder jords og universets kræfter og forstå at vi er en del af noget større!

Utrolig spændende at få en teoretisk forståelse af sharmanismen og forskelligheden fra religion, hvordan kristendommen kom i vejen for vores levevis, da vi kom væk fra naturen undervejs. Vi fik blandet skyld og skam ind i vores verdenssyn og præsterne og kirken, blev den instans der pludselig skulle kontrollere vores levevis og ikke i pagt med naturen omkring os. Så vores levevis blev forandret, vores syn på hvordan vi er i verden blev forandret for evigt. Vi lever i ikke mere i sameksistens med naturen i dag, vi forstyre naturens rytme og bliver påvirket af kulturelle og moralske, til tider ikke etiske rammer og normer, der fjerner os fra os selv og fra hvad der er godt for os!

Hvorpå vi afsluttede med en lille trommeceremoni, så vi fik det lidt inder under huden. Smuk ceremoni ved et alter i en sharmanistisk cirkel arrangeret efter årstiden. Cirklen blev renset og velsignet af brændt salvie og vi bad om naturen, planterne, dyreånderne og guder og gudinder om at hjælpe os med at indfrie vores personlige intentioner for dagen og kurset. Min intention er at finde min indre urkraft og leve efter denne fremadrettet.

Lørdag, skulle vi mødes i Boserup skov, som i sig selv er magisk sted  (har tidligere beskrevet mit møde med naturhealing ved Sina https://www.facebook.com/profile.php?id=1444975766 

Målet var at vi søndag skulle arbejde intenst med vores egen personlige intention, den skulle formuleres klart og tydeligt og være af en størrelse så vi kunne arbejde og bede skovens væsener om hjælp til at få den til at gå i opfyldelse. Vi startede dagen med at gå i en slange med 10-15 meter imellem os til den stille del af skoven, hvor vores cirkel og det sharmanistiske alter var placeret i midten. Dette var den første øvelse, da vi skulle kalde og takke skovens væsener på vejen. Turen to cirka 20 minutter i langsomt tempo, vi skulle gå i stilhed og observere og være totalt nærværende på vores vej. Da vi kom til den stille del af skoven stod Iben klar til at modtage os og vi blev renset og budt velkommen i en mindre cirkle af 5 eller 6 og blev præsenteret for hvorledes vi gik ind i cirkelen og den ydmyghed og respekt vi skulle følge omkring ritualerne.

Malene og Iben havde medbragt forskellige sharmanistiske genstande, skind, trommer, små figurer og skovens planter og urter. Det så smukt ud og jeg fortryder helt at jeg ikke tog et billede af det, så jeg kan vise jer det. Derpå sagde vi tak og ærede alteret og under en tromme ceremoni blev renset af røgen fra brændende hvid salvie. Vi blev introduceret og sagde lidt om vores personlige baggrund og hvorfor vi var fascineret af eller ville arbejde med den nordiske sharmanisme. Derefter skulle vi arbejde med forskellige trancetilstande vi blev bragt ind i via en tromme-cermoni udført af Iben og Malene. Hvor Malene skulle have trommet og Iben rasle, men det regnede kraftigt, så vi blev ført ind i den øgede bevidsthed ved regnen- og naturens lyde, mens de sang og sagde forskellige råb og dyrelyde, som indkaldelser til skovens og universets væsener. Vi skulle nu ud og møde et træ-væsen og høre hvad dette væsen havde at sige til os, om dets liv eller andre budskaber som vi skulle have i vores møde. Vi skulle gå i langsom tempo, så vi lod os guide af træerne med nærvær og blev kaldt til det træ vi skulle møde. 

Jeg gik afsted mod en lysning, med forskellige bøge- gran- og piletræer stod. Først blev jeg ledt til et smukt stort træ med en høj lige hvid stamme. Jeg følte det var et mandligt træ. Jeg krammede og berørte det og spurgte om det ville tale med mig. Umiddelbart sagde det ikke som sådan noget, men jeg følte et nærvær og en rolig energi og ro. Jeg blev derefter kaldt af et meget smukt stort bøgetræ, et kvindligt træ der stod tæt omsluttet af et lille piletræ, som nærmest krammede og snoede sig omkring det, som var det et barn. Træet fortale mig om dets smukke rolige liv. Om dets kærlighed til det lille træ og træet der stod tæt på, som var en familie. Det fortalte mig om kærligheden som den ubetingede kraft, som jeg skulle følge og bære i mit hjerte. Jeg skulle tage den rolige og balancerede energi ind og favne langsomligheden. Det var så smuk en oplevelse og jeg gik med fred tilbage. Vi delte derefter vores oplevelser.

Vi fik derpå at vide at vi skulle arbejde med vores personlige intention, den skulle være klar til godkendelse af Malene, så den var så præcis og enkel som mulig, så skovens væsener ville kunne hjælpe os. Min intention var ikke helt klar til søndagen, så jeg skulle gå hjem og slippe den og derpå arbejde med den, den næste morgen inden vi mødtes. Vi sluttede igen med en afslutnings- og taknemmeligheds ceremoni. Meget intens og dejlig dag.

Søndag da vi mødtes kl 10 og gik igen i slange til den stille skov og vores cirkel. Igen blev vi renset udenfor cirkelen med salvie olie og satte os i vores cirkel. Vi fortalte hver især hvordan vi havde det og blev renset af diverse æstetiske olier der repræsenterede de følelser, smerter vi havde i kroppen. Derpå blev vi præsenteret for en øvelse “begrav dine våben”.  Vi skulle hver især lave en øvelse hvor vi begraver vores våben i overført betydning. Vi skulle kaste 3 grene der symboliserede noget vi ikke ville medbringe til indkaldelsen og slippe fra os og gerne med lyd. Jeg fandt 3 store grene, som jeg intuitivt følte skulle kastes væk, gik ud i skoven og mærkede de 3 følelser jeg ville af med. Vrede og frustration (ikke umiddelbart dagens), men en følelse jeg ofte oplever ved manglende grænsesætning. Jeg kastede grenen langt væk med en kraftig lyd. Den næste gren jeg kastede med stor lyd og kraft var en følelse af uro, jeg havde ikke sovet så godt. Kunne mærke at jeg om natten havde brugt meget energi til at bearbejde oplevelsen fra lørdagen samt min intention. Den sidste gren som symboliserede min families latterliggørelse og modvilje mod hele dette senarie, den kastede jeg igen væk med en kraftig lyd. Så gik vi tilbage til cirklen og havde den første ceremoni, hvor vi igen skulle takkede skovens væsener, universet, elementernes og guder og gudinder, for at tage imod os og hjælpe os med vores intention. 

Vi skulle derefter udfører en kraftsang, først skulle Malene og Iben indkalde med deres kraftsang i cirklen, derefter skulle vi selv udenfor cirklen og lave vores egen kraftsang. Det var utrolig smukt, vildt og stærkt og jeg kunne mærke stemmerne kraft og den energi der blev kaldt ind. Da vi selv skulle indkalde alle væsener stod vi udenfor cirklen og først var det stemme træning. Derefter gik den egentlige kraftsang igang. Vi kaldte og sagde de umiddelbare lyde og kald der faldt os ind; dyrelyde, høje, dybe, skingre og mærkelige lyde der faldt os ind intuitivt. Nogle syntes det var lidt grænseoverskridende, men jeg følte jeg kom helt i mit rette element. Igen en stærk oplevelse. Bestemt noget jeg vil gøre igen i naturen.

Så var der frokost og jeg skulle have godkendt min intention. Den lød således:

“Jeg beder om hjælp til at bibeholde min indre ro og balance, når jeg mærker min families vrede og projektioner, så jeg kan rumme dem som de er.”

Vi blev igen ført i den anden bevidsthedstilstand, ved indkaldelse af skovens væsener ved lyden af trommer og dyrelyde som påkaldte at væsener der skulle hjælpe os med vores intentioner.

Jeg gik derpå igen ud i naturen og fulgte de instrukser vi havde lært som bestod af følgende 9 trin:

1) Find din intention og skriv den ned

2) Kom ind i ændret bevidsthed

3) Gå i skoven i ændret bevidsthedstilstand og find en tærskel/port

4) Træd over tærsklen/porten og bekendgør din intention højt!

5) Lad dig føre og vær lydhør overfor skovens signaler

6) Sans/mærk/lyt/se alt hvad der sker er noget til en

7) Efter en times tid vender du tilbage. Takker for det som er blevet givet dig og går tilbage over samme tærskel

8) Skriv ned. Hvad gik jeg ud med og hvad fik jeg tilbage herpå.

9) Centrer dig selv og skab god jordforbindelse. Træk energifeltet tilbage igen og mærk dine rødder

 Min oplevelse var således beskrevet:

Jeg blev ledt langt væk, jeg følte også jeg blev ledt igennem flere symbolske portaler, indtil jeg blev kaldt til en lysning en cirkel med en stor åbning, hvor 2-3 store træer mødtes i en trekantet port/indgang. Jeg gik igennem og det var en sumpet blød moselignende underlag, hvor en træstamme lå på tværs. Jeg satte mig på stammen og takke de væsener der ville hjælpe mig. Jeg kunne mærke energien fra flere væsener omkring mig, jorden, vinden, træernes vislen, små dyr; Hvepsesnegle og små frøer. Derefter blev jeg kaldet til et stort træ som jeg igen krammede og mærkede ville sige mig noget. Jeg satte mig under træet og mærkede dets energi. Budskabet var at jeg skulle være langsom og have tålmodighed med mig selv og min familie. Hvis jeg ændre min måde at møde dem på, med ro og balance, vil jeg ikke mærke deres projektioner og det vil lige så stille fortage sig, og vi vil finde balance imellem os. Jeg bliver dermed i stand til at rumme mine følelser af vrede og opnå tro på mig selv. Alt er som det skal være og langsomligheden er svaret.

Jeg sagde tak og kyssede træet som farvel og gik tilbage mod porten. På vejen igennem sumpen blev jeg igen kaldt ad stammen og satte mig ned. Her mødte jeg en rød skovsnegl som bevægede sig cirka 2 cm på 10 minutter, den følte sig frem og imens så jeg små frøer, som satte sig op i min hånd og jeg talte stille til dem. Jeg kunne mærke deres ro og venlighed og igen fik jeg budskabet om langsomlighed, kærlighed og balance. Jeg skal åbne mit hjerte og turde rumme mine følelser. Jeg kunne nu mærke jeg kunne gå tilbage gennem porten og takkede alle de væsener jeg mødte for vores møde. Jeg kom tilbage til vores cirkel og vores alter og blev renset med hvid salvie fra hoved til fødder og tog min energi tilbage. Vi samledes derpå i 2 små cirkler og delte vores oplevelser.

Så var dagen slut og vi gik tilbage mod bilerne i slange og slap vores oplevelser i stilhed. Den smukkeste oplevelse jeg længe har oplevet og alle de værktøjer og øvelser jeg har lært tager jeg til mig af et ydmygt hjerte og vil bestemt lave fremadrettet. Har allerede købt diverse æsteriske olier i min lokale helse shop heribland salvie som jeg har afbrænde daglig for at rense rummet hvor jeg arbejder. 

 Jeg ved dette er et meget langt indlæg og at jeg muligvis har tabt en del af jer på vejen igennem denne lange beretning. Min jer der har læst det til ende, tak for det og del gerne jeres tanker og også gerne meninger om dette. Det vil jeg virkelig sætte pris på.

De kærligste tanker og energier til jer alle!

Tina