(+45) 51 90 84 80 kontakt@tinastrid.dk

Jeg har afsluttet Life Mastery Master delen af min coach-uddannelse hos Sussanne Wexø og jeg er så taknemmelig for, at det blev netop den uddannelse jeg valgte.  Sussanne er en ægte inspirationskilde for mig, og et stort et menneske.  Jeg er nu ved slutningen af min coach-overbygningen og jeg kan allerede mærke at denne tilgang til coaching er langt mere holistisk end de gængse coach-uddannelser. Den 12 trins model jeg har lært benytter, ud over coach tilgangen, elementer fra NLP, krops-terapi og psykoterapi, nøje udvalgte øvelser og spørgsmål, der gør det muligt at kommer langt mere i dybden, med den enkeltes ønsker for at ændre noget i deres liv.

Det at jeg nu kan kalde mig livsmester, er for mig den afgørende forskel i, at jeg kan hjælpe andre i deres i livsmestringsproces. Hele essensen i uddannelsen er, at lære at tackle egne følelser, gamle historier og traumer. Følelser der er blokeret, identificere gamle overlevelsesstrategier og skyggesider, der skal heales. Således at man kan skabe en ny historie og opnå det man ønsker at opnå.

Det er vigtigt for, at jeg kan møde den enkelte, ikke dømmende og med værktøjer der kan hjælpe den enkelte mod dennes mål. Det er det der skal til for, at jeg bliver en dygtig coach. Nu er jeg der i processen, hvor jeg skal til at bruge de fine værktøjer jeg har lært. og bruge Life Mastery Master Coach modellen i praksis, indtil jeg får mit certifikat i februar. Jeg skal coache efter den nævnte 12-trinsmodel og få den helt ind under huden den næste tid – og det glæder jeg mig til.

Det jeg gerne vil fortælle om i dette indlæg, er en af de reflektionsøvelser som jeg lavede undervejs min livsmestringsproces. Øvelsen hedder “Wheel of Life eller livshjulet”. Det er en hjul med 8-11 felter hvor man skriver de værdier, man sætter højt i livet, her og nu. Dette livshjul kan man lave flere gange igennem livet, eller hvert år, f.eks. ved årsskiftet, da de værdier man sætter højt, jo typisk ændre sig i livet. Hvis man bliver opmærksom på de områder der er betydningsfulde for en, så er det meget tydeligt, hvor man skal sætte ind, for at føle sig hel og i balance. Dette livshjul har 11 områder man kan lade sig inspirere af. For mit vedkommende omhandlede den øvelse jeg lavede 8 områder jeg udvalgte som de vigtigste for mig.

WHEEL OF LIFE

Mit hjul havde følgende 8 områder, der var vigtige for mig.

  • Min forretning som coach – at skabe forandring for andre
  • Min autenticitet
  • Min seksualitet
  • At vise sårbarhed
  • Mit kærlighedsliv
  • Tid til familien
  • Oplevelser
  • Mere nærvær i hverdagen

Når man har de vigtigste livsområder, så kan man for det enkelte område indikere hvorvidt der er balance og ubalance. For at tydeliggøre dette, kan man give hvert enkelt område et tal mellem 1 og 10. Hvor 1 er, at området er forsømt og 10 er at der er fuld balance. De 8 områder, hvor jeg kan mærke der er mest balance for mig er; min autenticitet, oplevelser og tid til mine børn, resten af de øvrige område, skal have fokus i varierende grad.

Det er en meget stærk øvelse, for det bliver helt klart, hvor man er i ubalance og hvor man skal sætte ind. Efterfølgende sætter man ord på, hvordan man skal fylde på, for de områder, hvor der mangler opmærksomhed.

For at nævne sårbarheden, så ønsker jeg at blive bedre til at vise min sårbarhed, da jeg ofte handler instinktivt og gør mig hård, når jeg bliver såret. Det er en uhensigtsmæssig strategi, da jeg så oplever endnu mere afstand fra dem jeg elsker. Hårdt møder hårdt tilbage. Så en af mine opgaver er, at blive bedre til at give udtryk for hvad jeg føler, specielt i de svære situationer, og at det er okay at vise sårbarhed.

I forhold til kærlighed, så vil jeg gerne være bedre til at vise mine børn og min mand ubetinget kærlighed, med fokus på deres behov, og ikke på den måde jeg ønsker at modtage kærlighed tilbage. Jeg vil gerne kunne give dem den kærlighed, de kan mærke og rumme dem helt, i deres svære følelser og med alt hvad de indeholder. Mine skyggesider kommer indimellem op til overfladen, når jeg ser sider i mine børn, som jeg selv indeholder. I de situationer, er det vigtig for mig pege en finger indad og identificere det underliggende, som jeg ikke helt har  integreret og accepteret i mig selv.

I forhold til seksualitet, så handler det om at være mere sensuel, føle mig mere lækker og få mere sex ind i mit liv. Det sidste skal der jo to til, så jeg vil gerne gøre mere for at dette kommer ind i mit liv.

Jeg vil gerne invitere jer til at lave jeres eget livshjul og finde de områder, hvor der er for lidt fokus i dag og som er vigtige for jer, for at få mere fokus og mere balance. Det er en øvelse jeg har taget til mig og vil bruge hvert år fremover.

Kærligst, Tina